เรามีกำลังการผลิตสำหรับหน่วยงานปฏิบัติการที่ต้องการอุปกรณ์คราวละมากๆ หน่วยจัดตั้งใหม่หรือหน่วยที่มีการจัดการฝึกนักรบรุ่นใหม่ๆให้มีอุปกรณ์ส่วนบุคคลพร้อมสำหรับการออกปฏิบัติการ

CSD Commando / ตำรวจหน่วยสยบริปูสะท้าน สังดัดกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ